top of page

Om

Marianne-porträtt_2021_full-size-8.jpg

Bild tagen av Johan O. Söderberg

Jag heter Marianne Milde och har drivit egen redovisningsbyrå sedan 2008. I grunden är jag civilekonom med inriktning på nationalekonomi, men har sedermera inriktat mig på redovisning och då främst småföretagare av alla bolagsformer. Vänd dig med förtroende till mig när det handlar om:

 

* Redovisning och bokföring
* Bokslut och årsredovisningar
* Deklarationer
* Fakturering och enklare lönehantering

* Även uppdrag ute hos kund
* Även coachning och stöd till dig som sköter din bokföring själv i ex. vis Visma eEkonomi, Bokio, Fortnox eller Speedledger
 

 Jag är intressemedlem i SRF. Jobbar främst i BL's programvaror men är även byråpartner till Fortnox och har dessutom jobbat i Visma.

LÄNKAR

Sälja varor och tjänster

varor tjänster.png
Här hittar du vad en faktura skall innehålla., momssatser m.m.

 
tra.png
Har du rest i tjänsten / firman, kan du ha rätt till traktamente. Läs mer här om vad som gäller
 

Moms inom kulturområdet

vat.png
Moms är ett snårigt område, och inom kulturområdet finns det mycket att hålla reda på när det gäller vilken momssats som skall användas: 25, 12, 6 eller rentav 0%?

 

Låt oss börja jobba ihop!

Att föra bok är ett hantverk med månghundraåriga traditioner.
Nu skall vi titta lite på några definitioner.

Vi lär oss att bokföringen skall vara dubbel
det är inget fuffens och skall inte vara något trubbel.
Som ett mynt har varje konto två stycken sidor
håll tungan rätt i mun så lär ni er vad det lider.

På vänster sida har vi det som kallas debet
på samma sida som hål i papper kan ni se det.
Med höger hand så hälsar vi och ger varandra ”credit”
och med det vill jag säga att högra sidan kallas kredit.

Har ni debiterat ett konto måste minst ett annat få beloppet på kredits sida
annars får du se att balansen kommer att lida.
Och kontona kan vara av två stycken slag
balans och resultat vill vi nog se i livet var dag.

Tillgångar balanserar mot skulder och eget kapital
på båda sidor av balansräkningen skall summan vara samma tal.
Resultatet är inkomster minus utgifter
och går vi med vinst, skall ni se att företaget lyfter.
Vid årets slut skall vinsten finnas på Årets resultat
om detta tror jag inte att det blir något gnat.

Tillgångarna ökar i debet och minskar i kredit
men skulderna ökar tvärtom i kredit.
Inkomsterna, de ökar i kredit, vårt guld
och ett sån’t konto ser du ut som ett sådant för skuld.
Utgifterna ökar i debet och minskar i kredit
nu hoppas jag att vi har allt detta för oss redigt.

Vi tar vägen över Leverantörsskulder när vi handlar på kredit
ja nog kan det vara skönt att få trettio dagars respit.
Och likaså får vi Kundfordringar när kunder köper på kredit
och sedan hoppas vi att kunderna betalar med nit.
Utgående moms vid försäljning skall ut till skattmasen
och ingående moms vid inköp har vi att få in från masen.

På lönekontot ser vi vår totala utgift för lön
och vi krediterar källskatt och utbetald nettolön.
Men det är inte allt – sociala avgifter har vi också
de är dels en utgift, dels en skuld tills de betalats å’.

Håll reda på begreppen inkomst och intäkt
och utgift och kostnad så hamnar ni rätt
när ni skall periodisera vissa saker
som inventarier och förändring av lager

Men vi har ytterligare fall att känna till
interimsfordringar och interimsskulder om ni så vill.
Vid bokslut ser vi till att de hamnar rätt.
Ja då vet ni nog det mesta för att bokföra rätt!

(c) Marianne Milde 2004

bottom of page